Další představujeme

V našem městě pracuje pod vedením Mgr. Heleny Červené již 8 let Městský klub seniorů Mladá Boleslav. Za ta léta se dostal do povědomosti občanů města svojí prospěšnou činností na poli kulturním, sportovním i na jisté společenské úrovni. Dovolte mi, abych vás seznámila trochu blíže s činností tohoto klubu.

V začátcích se z 12ti zakládajících členů během krátké doby zvýšil jejich počet až na 80 stálých, věkového průměru 70 let . Členové se scházeli na schůzkách, kde pořádali besedy s významnými osobnostmi z oblasti kultury, sportu, se spisovateli i cestovateli, účastnili se výletů za poznáním blízkého i vzdálenějšího okolí, jezdili na exkurze do zajímavých podniků, pořádali zájezdy do divadel včetně pražských, instalovali výstavy k různým příležitostem. Tyto aktivity se staly základem života klubu a jeho pravidelných schůzek. Jejich počet se postupně zvyšoval.

Brzy po založení klubu vznikla z řad jeho členů skupina nadšenců – divadelní soubor, který má na svém kontě dnes již 4 celovečerní autorské hry z mladoboleslavského prostředí, jejichž autorkou je právě Mgr. H. Červená. Zanedlouho došlo i na výběr „tanečníků“ a tak vedle DIVADLA HEČ vznikla SENIORSKÁ KAPELA, která nabízí řadu kratších, k dnešnímu dni už 5 půlhodinových zábavných, převážně tanečních programů. Těmi zcela nezištně zpestřuje různé akce nejen seniorské. Součástí obou skupin je samostatná ženská pěvecká složka 4TRIO. Pořádáme též koncerty a komponované pořady pro širokou veřejnost. Na přiložených fotografiích je vše zdokumentováno.

K 5. výročí založení našeho seniorského divadla HEČ (v r. 2013) se nám podařilo za přispění Magistrátu MB a sponzorských darů vydat Kalendář fotografií – důkaz o naší činnosti. Ten nám všem – autorce, hercům i divákům – tyto krásné okamžiky stále připomíná. S tímto Kalendářem jsme se úspěšně zúčastnili soutěže o „Cenu Rady vlády pro seniory“ vyhlášené MPSV v r. 2013 a získali jsme krásné 2. místo.

V našem klubu je mnoho aktivních členů také na poli sportovním a turistickém. „Sportovní hry seniorů“ (v r. 2013 probíhal již 6. ročník) se staly „bitevním polem“ a výhry, v podobě zlatých pohárů, putují také do naší vitríny. Rovněž tak účastníci turistické „Seniorské 100“ bývají odměňováni za absolvování všech výletů a tudíž celých 100 km.

Na poli literárním pracuje náš klub též velmi intenzivně. V letošním roce byl vyhlášen další ročník (v pořadí již 8.) literární seniorské soutěže, tentokrát na téma „Dobrá rada nad zlato …“. Sborníky, které při této soutěži vznikají, jsou plné zajímavých zážitků a vzpomínek na mládí nejen našich členů. Slavnostní křest – to bývá příjemná hodinka zpestřená kulturním programem „z vlastní dílny“ naplněná zábavou i malým občerstvením. Této soutěže se mohou zúčastnit i senioři z široké veřejnosti. Vybrané příspěvky jsme natočili pro potřeby regionálního rozhlasu.

Náš Městský klub seniorů se již několik let účastní svými výrobky různých výstav a jarmarků, které pořádá Magistrát města MB a celostátně Výstaviště Lysá nad Labem při soutěži „Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení“

Na závěr nutno zdůraznit, a z tohoto obecného stručného výčtu je patrné, že všechny roky činnosti našeho klubu jsou naplněny nezištnou prací seniorů nejen pro seniory, ale i pro širokou veřejnost a můžeme směle tvrdit, že je to práce velice záslužná. Práce, která přináší radost a povzbuzení nejen nám – aktérům, ale potvrzuje se, že můžeme být prospěšní i mnoha handicapovaným, kterým naše programy dávají příjemné rozptýlení.

Naši činnost ocenili též diváci na Slovensku v partnerském městě Pezinok. S úspěchem jsme tam předvedli naše „divadlo i kapelu“.

Na závěr už jen stručné pozvání: „Přijeďte – uvidíte, uslyšíte!

Že nezahálíme a že si nevymýšlím,

se sami přesvědčíte!“

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdičky (hlasů: 52, průměr: 4,62 z 5)
Ukládám ... Ukládám ...