O soutěži

CELLBES  Superbabička České republiky 2017

Propozice našich soutěží :

Stanovy jsou registrovány na ministerstvu vnitra  č.j. VS/1-1/77913/09-R ze dne 9.12 2009

 1. Řídící orgán soutěže je Zapsaný spolek  – dále ZS.

 2. Soutěž je určena pro ženy, které mají vlastní vnouče, bez rozdílu státní příslušnosti, musí ovládat český nebo slovenský jazyk – slovem.

 3. Soutěžní systém je postupový, několikastupňový.

 4. Soutěžící, které nepostoupily do závěrečného finále se mohou přihlásit do příštích ročníků.

 5. O postupujících a pořadí v jednotlivých soutěžních kolech rozhoduje porota určená ZS.

 6. Ve finále se výkony hodnotí nominacemi jednotlivých porotců, za každou nominaci je jeden bod. Při rovnosti bodů se stanoví pořadí na patových místech tak, že body získané od předsedy poroty se násobí koeficientem 1,2 a znovu sečtou.

 7. Vítězka soutěže má právo  používat titul EUROBABIČKA případně SUPERBABIČKA, může jej používat pro komerční a medialní účely se svolením ZS, při zásadě důstojnosti a serioznosti. Totéž platí i pro ostatní soutěžící.

 8. Soutěžící může být ze soutěže vyloučena pokud záměrně uvede nepravdivé údaje, nebo když poškodí dobré jméno soutěže.

 9. Soutěžící může mít při volné discipíně příměřený doprovod, ale hodnotí se pouze výkon soutěžící.

 10. Soutěžící souhlasí s použitím fotografií se svojí osobou pro účely prezentace soutěže na webových stránkách a v dalších médiích hromadných sdělovacích prostředků.

 11. Soutěžící souhlasí s využitím osobních dat pro účely soutěže dle zákona 101/2000 Sb. v plném znění a prohlašuje, že všechny údaje pro potřeby soutěže jsou pravdivé. Bere na vědomí výše uvedemé propozice a zavazuje se je dodržovat.

Ředitel projektu Eurobabička

Vladimír Tauchman

Vladimír Tauchman, ředitel projektu
Jana Brůžková, ITsecurite  specialista
Vladimíra Tauchmanová, manažerka  projektu
Blanka Křížková, legislativa