Spolupráce přes Krušné hory

Autor: Redakce <(at)>, Téma: Soutěž €urobabička, Vydáno dne: 15. 12. 2009

Přeshraniční spolupráce Lounští senioři mají již 6 roků přátelský kontakt se Senior klubem v Zschopau, který je součástí sociální péče - Vollksolidaritët a vede ho Birgit Demmler (blondýnka vedle paní Svobodové). Na tradiční Adventním setkání dne 8. 12. 09 v Zschopau přišel seniory pozdravit i starosta města Klaus Bauman. Setkání proběhlo ve velice přátelském ovzduší a s německo-českým programem.

Na dalších fotografiích vidíte náš lounský taneční dětský pár Terezku Sailerovou a Martina Batalu, jsou držitelé 4 bronzových medailí dvě v Čechách získali a dvě v Drážďanech. Na fotografiích s balíčky jsou naši přátelé již shora jmenovaní a v balíčkách je tradiční typické vánoční cukroví, které upekly naše seniorky pro své přátele. Také máte možnost vidět prostřený vánoční Mikulášský stůl s typickou německou vánoční štolou a dárečky pro každého přítomného. Na dalších fotografiích jsou naši tanečníci a v pozadí lounské seniorky připravení zatančit naše národní tradiční tanečky (červený šátečku, pletla v kytku) za zpěvu všech 42 přítomných českých seniorů. Akce skončila za společného zpěvu vánočních koled. Byla to opět velmi vydařená akce.
Senioři děkují všem příznivcům a dárcům včetně Městského úřadu v Lounech a redakci Lounského PRESSu za vše, co pro ně v letošním roce udělali a přejí spokojené a klidné vánoce a do roku 2010 přejí všem lidem klid, pohodu a toleranci ve zdraví.

Za seniory Vilma Svobodová, manažerka