Další představujeme

Senior klub Brno-Vinohrady byl v této městské části založen skupinou aktivních seniorů v roce 1992 a má tedy za sebou více než dvacetiletou historii a tradici, dokumentovanou záznamy o každé uskutečněné akci v podrobně a přehledně vedených kronikách (včetně fotografií).

Ve vedení klubu se od počátku jeho existence postupně vystřídalo několik obětavých vedoucích, jejichž činnost jim výrazně usnadňovala v průběhu let se stále rozšiřující a prohlubující materiální i finanční podpora ze strany Úřadu městské části Brno-Vinohrady (ÚMČ), projevující se zejména ve vyčlenění a zlepšujícím se materiálním vybavení klubových prostor v objektu Domu s pečovatelskou službou (Bzenecká 19) i v každoročním přidělování finančních prostředků.

Díky této podpoře probíhaly a probíhají akce různého charakteru nejen v klubových prostorách (dvakrát týdně cestopisné a historické přednášky, preventivní akce v oblasti péče seniorů o vlastní duševní i fyzické zdraví, společenské akce se zábavným programem při příležitostech Dne seniorů, MDŽ apod., každoměsíční blahopřání jubilantům daného měsíce ve spolupráci s ÚMČ a dětmi ze Základní školy Mutěnická, ukázky i praktické provádění rukodělných prací při tvorbě šperků a předmětů z pedigu atd. atd.), ale i mimo ně (z posledních let lze připomenout např. výlety po pamětihodných místech zejména jižní Moravy, vzdělávací exkurze do hvězdárny Brno, JE Dukovany a VE Dukovany, návštěvy vinného sklípku i družební organizace seniorů v Bratislavě-Vajnorech, výlet lodí po brněnském „prýglu“ atd. – zpravidla 5 až 7 ročně). Společenské akce v klubu probíhají i včetně občerstvení pro jejich účastníky, zajišťovaného obětavými členkami ve vlastní kuchyňce s potřebným vybavením. Mezi velmi úspěšné akce poslední doby patřila např. i společná oslava Silvestra poslední den roku, uspořádaná poprvé v historii klubu.

V posledních letech došlo k výraznému zaktivizování klubové činnosti – kromě pravidelných akcí v úterý a ve čtvrtek v klubových prostorách probíhá v podstatě každé pondělí (i v době letních prázdnin) téměř dvouhodinové cvičení seniorů ve Společenském sále KVIC na sídlišti a každý pátek v trvání dvou hodin (mimo školní prázdniny) na počítačové učebně Základní školy Mutěnická nekonečný kurz základní počítačové gramotnosti pro seniory – vše je pro účastníky a zájemce díky poskytovatelům uvedených prostor bezplatné.

Akce v klubu probíhají za průměrné účasti 20 – 30 účastníků, zájezdy jsou omezeny kapacitou autobusu (okolo 50 účastníků), počet účastníků cvičení neustále narůstá na současných 40 až 45 seniorů a seniorek, PC kurz nyní navštěvuje 12 až 16 pokročilých i naprostých začátečníků s věkovým průměrem okolo 70 let. Dílčím problémem je menší účast mužů-seniorů na klubových akcích i stále se zvyšující průměrný věk účastníků akcí, protože mladší generace seniorů (mezi 65 až 70 lety) je pravděpodobně buď stále ekonomicky aktivní nebo vypomáhá nejrůznějším způsobem svým rodinám, zejména při péči o děti a jejich „hlídání“ v odpoledních hodinách, což je smutným paradoxem současné doby … Kladem naopak je rostoucí počet akcí, do nichž se účastníci zapojují aktivní účastí, nejen pasivním poslechem přednášejících.

Bezprostřední řízení klubu, plánování programu, zajišťování lektorů a vedoucích jednotlivých akcí a kontakt s pracovníky ÚMČ zajišťuje jeho vedoucí, na organizování a zajišťování jednotlivých akcí a podpůrných činností se podílí tým 5 až 7 dlouholetých spolupracovníků. Účast na akcích klubu není podmíněna členstvím v klubu nebo trvalým bydlištěm na sídlišti – vítáme na nich všechny příchozí zájemce. Fotografie z akcí pro jejich účastníky zprostředkováváme zájemcům oproti úhradě na jejich zhotovení.

O akcích Senior klubu, plánovaných na následující měsíc, jsou obyvatelé sídliště s předstihem informováni prostřednictvím zpravodaje městské části Inform. Kromě toho jsou informace o programu klubu včetně fotografické dokumentace z nejdůležitějších akcí průběžně zveřejňovány a aktualizovány na záložce webových stránek ÚMČ – viz   www.vinohrady.brno.cz/senior-klub

  1. […] 13. Další představujeme – Senior klub […]

  2. […] 13. Další představujeme – Senior klub – Brno […]

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *