Soutěžní otázka třetí…

Komentáře jsou uzavřeny, porota rozhodne.

Paní  Zdeňka Vítková odpověděla  jako druhá  na třetí otázku  28.8. ve  22.37  hodin úkol byl předložen 28.8. 2018


socha ctnosti  statečnost

socha neřesti  lehkomyslnost
Zd. Vítková


Soutěžní otázka třetí a poslední. Na zodpovězení máte 2 dny – do čtvrtka.

V barokním skvostu na severovýchodě Čech – v Kuksu, ve zdejším dochovaném hospitalu, nechal vystavět z počátku 18. století hrabě Antonín František Špork z dílny Matyáše Bernarda Brauna, barokní sochy alegorie ctnosti a neřesti.


Vyberte dvě sochy ( stačí název) které dle Vás nejlépe vystihují Vaše charakterové vlastnosti. Jednu ctnosti a jednu neřesti .

Porota hodnotila odpověď na 3. otázku 

——————————————————————————

.

Paní  Zdeňka Vítková odpověděla  jako třetí  na druhou otázku  25.8. v 18:30 hodin úkol byl předložen 23.8. 2018


Dnešní mládež je samozřejmě jiná, protože vyrůstá v přetechnizovaném světě a s úsměvem se mezi rodiči říká, že jejich dítě se už narodilo s myší k PC.Někteří žijí ve svazku manželském nebo jen v partnerském vztahu.V mnoha případech si rodiče pomocí dostupné techniky  ulehčují výchovu dětí. Je málo rodin , kde rodiče či prarodiče čtou dětem pohádky, zpívají dětem ukolébavky, jezdí s nimi na výlety a pod.Rodí se samozřejmě děti zdravé, šikovné, talentované, které po studiu začnou poctivě pracovat ve svém či jiném oboru a kariérně rostou , i když založí rodinu a vychovávají děti.

Mnohé z dětí jsou také moderně vedeny Montessori metodou.Rodiče absolvují dlouhodobé kurzy,aby jejich ratolesti mohli mít už od malička volnost, svobodu i dané hranice při hraní.Tyto děti se pak bohužel liší svým chováním již v MŠ a mají problém v komunikaci s kolektivem, protože ostatní děti byly vychovávány zcela běžně/laicky řečeno/.

V neposlední řadě zmíním propagaci pouze zdravé výživy a  BIO potravin./Osobně nejsem zastáncem těchto metod z mnoha důvodů,ale to už je mimo dané téma, jen sděluji svůj osobní názor./

Na druhou stranu se rodí děti, které mají vlivem užívání drog ,kouření nebo alkoholu  vrozené  vady jako je ADHD, astma,autismus a další poškození nejen  mozku.Mnoho dětí je také v kojeneckých ústavech, dětských domovech, které  jsou plné nebo jsou v pěstounské péči,protože vlastní rodiče nejsou schopni se o děti postarat.Na vývoj těchto dětí, kteří nežijí ve fungující rodině se to těžce podepisuje./Tady vycházím z vlastní zkušenosti, jsem už 13 let babička -pěstounka/

“Lepší” jsou v tom, že  počítače,mobily a internet jim umožňují získání většího přehledu a možnost širšího vzdělání, pokud jim neslouží jen k hraní a sledování nereálných her a filmů.Jsou lépe informovaní o sexuální výchově již na ZŠ. Mohou studovat na prestižních školách v zahraničí. Učí se jazyky, ovládají IT techniku a mohou své znalosti díky otevřeným hranicím uplatnit kdekoliv ve světě.

Moderními koníčky současné mládeže /pokud nerozvíjí svůj  talent / , je například Parkour, jízda na horských či freestylových kolech , koloběžkách, inline bruslích  a pod.

“Horší” je to, že  výchova školou  nestačí.Na charakteru i těch nejmenších, v pubertě a pak i v dospělosti se u mnohých projevuje arogance,neúcta ke stáří a nerespektování základních projevů slušnosti, jako je pozdrav či poděkování.

Drogy,alkohol, násilí a vysoká kriminalita je bohužel celosvětový problém

“Horší” v tom mírnějším slova smyslu -je, že díky vysedávání u PC, na tabletech či telefonech se brzo objevují zdravotní potíže, je  znát malá fyzická zdatnost mnoha dětí a mládeže ,neohrabanost , nezájem  o sport a čtení knih.

My jsme tolik možností neměli.Zábavu jsme hledali mezi kamarády,ve sportovním vyžití či zájmové činnosti a cítili jsme se tam spokojeně.Pozdní návrat o malou nedochvilnost přinesl “rodičovskou odměnu” ,stejně tak i za nepozornost a vyrušování ve škole. Moji rodiče byli oba z osmi dětí.Jsem ráda, že mě vedli k úctě, skromnosti,,cílevědomosti,zbožnosti a hudebnímu vzdělání.Každá rána v mém bohatém životě byla pro mě dobrou školou a ničeho ve svém životě nelituji.Z dnešní mládeže je mi však občas velmi smutno.Soutěžní otázka druhá  :


Občas slýcháváme povzdechy – to by se za našich mladých časů stát nemohlo apd.

Napište v čem je současná mládež jiná, lepší nebo horší než jsme byli  my.

Porota hodnotila odpověď na 2. otázku 


——————————————————————————————–


Soutěžní otázka první :

1. V redakci máme nabídku na konkurz hlavní roli ve filmech
a) Lásky Gusty Fučíkové       b)  Mata Hari – osudový omyl          c)  Návrat na staré bělidlo
.
v odpovědi napište, ve kterém filmu byste ráda obsadila hlavní roli a proč.
.
Odpověď:
3/ MATA HARI-OSUDOVÝ OMYL

Operní zpěvačka Ema Destinnová, vlastním jménem Emilie Kittlová,později nazývána českou Mata Hari, byla během svého života několikrát vdaná. Naposledy se provdala za Josefa Halsbacha , o dvacet let mladšího vojenského letce, ale manželství skončilo fiaskem. Destinnová přiznala, že to byl její životní omyl, a na muže definitivně zanevřela. /Já zatím ne !/

Byla úspěšná díky své  zvláštní, oduševnělé kráse, mimořádnou inteligencí (hovořila několika jazyky), svým smyslem pro humor a v neposlední řadě i různými výstřednostmi. Vynikala také svojí  rafinovaností v době méně známé části jejího života , což byla spolupráce s českým odbojem. Byla oslavována jako velká operní hvězda , ale také jako národní hrdinka. Jednou z největších poct, jaké se dočkala, je skutečnost, že je vyobrazena na našich bankovkách té nejvyšší hodnoty. Konec jejího

života však byl velmi smutný. Zemřela ve svých dvaapadesáti letech, zadlužená, nemocná a opuštěná.

ANO, TOHLE JE ROLE PRO MĚ ! I když nejsem operní pěvkyně,ale jen  příležitostná herečka v ochotnickém divadle, i když nerybařím a muži mi neleží u nohou, i když nevlastním zámek,nepíši,nečtu,nebyla jsem v Americe a nebudu zobrazena na našich bankovkách,ale dokázala bych se  vcítit do jejího života,který byl naplněn láskou i nenávistí, napětím, výstředností, rafinovaností , ale i oceněním.

Život jako na houpačce, zrovna tak jako ten můj.Pod vedením dobrého režiséra, proč to nezkusit !

Věřím, že se nabídky jenom pohrnou.

Z.V.

Porota hodnotila odpověď na 1. otázku 


——————————————————————————–


Ani v letošních prázdninových vedrech si naše soutěžící neodpočinou od povinností, které jim přináší Dáma roku 2018. Jejich dalším úkolem bude odpovědět na tři přiměřeně náročné otázky. Odpověďmi si mohou v blížícím se závěru soutěže vylepšit svoje postavení.

… rovněž  pózovala před fotoaparátem, čelila nachytávkám v rychlokvízu a předvedla se ve své módní přehlídce.

Video zde :