Soutěžní otázka třetí…

Komentáře jsou uzavřeny, porota rozhodne.

Paní Jarka Rockenschaubová odpověděla  jako první na třetí  otázku 28.8. v 17.59 hodin úkol byl předložen 28.8. 2018


Jako mojí plusovou vlastnost vidím v soše SPRAVEDLNOST.

Jako mojí  negativní vlastnost vidím v soše HNĚV

Zdravím a přeji hezké dny  Jarka RockenschaubováSoutěžní otázka třetí a poslední. Na zodpovězení máte 2 dny – do čtvrtka.

V barokním skvostu na severovýchodě Čech – v Kuksu, ve zdejším dochovaném hospitalu, nechal vystavět z počátku 18. století hrabě Antonín František Špork z dílny Matyáše Bernarda Brauna, barokní sochy alegorie ctnosti a neřesti.Vyberte dvě sochy ( stačí název) které dle Vás nejlépe vystihují Vaše charakterové vlastnosti. Jednu ctnosti a jednu neřesti .

Porota hodnotila odpověď na 3. otázku 

——————————————————————————————————


Paní Jarka Rockenschaubová odpověděla  jako první na druhou otázku 24.8. v 8:11 hodin úkol byl předložen 23.8. 2018

Dnešní mládež má oproti nám dříve narozeným otevřený celý svět se svými možnostmi ale také s nástrahami. Mají internet, drahé chytré telefony, značkové oblečení, dostupné drogy, různé nevhodné filmy plné násilí a sexu. Chovají se nevhodně k autoritám, hlavně ve školách. Dokáží hodiny sedět u počítače a hrát  nevhodné hry většinou násilného charakteru. Ale také mají více učení a žijí ve stresu. Ale nehážu všechny mladé do jednoho pytle, samozřejmě nejsou všichni stejní to je logické. Spíše je vina na straně rodičů, protože ne každé dítě má možnost vyrůstat v dobré rodině a jak se říká příklady táhnou a to platí i o nevhodných filmech a hrách. Dnešní mladé ženy si stěžují na muže, že jsou málo galantní, jsou líní a někdy též násilní. No ale kdo tyto chlapce vychovával? Samozřejmě žena (maminka), která za chlapečka všechno udělala sama, protože s ním neměla trpělivost.

Moje generace byla jiná v mnoha ohledech, zdravili jsme sousedy, nebyli jsme drzí ve škole (i když i tací se našli) a hlavně bychom si nikdy doma nedovolili na učitele žalovat. Chodili jsme rádi ven za kamarády a vždy jsme se dobře pobavili, že se nám nechtělo ani domů. Jistě jsme nebyli „svatí“, ale vše mělo své meze.

Dnešní mládeži nezávidím vůbec nic a jsem ráda, že jsem většinu svého života prožila dnes už v jiném století.

Zdraví a přeje hezký víkend Jarka Rockenschaubová


Soutěžní otázka druhá :


Občas slýcháváme povzdechy – to by se za našich mladých časů stát nemohlo apd.

Napište, v čem je současná mládež jiná, lepší nebo horší než jsme byli my.

Porota hodnotila odpověď na 2. otázku 

——————————————————————————————————–


Soutěžní otázka první :

1. V redakci máme nabídku na konkurz hlavní roli ve filmech
a) Lásky Gusty Fučíkové       b)  Mata Hari – osudový omyl          c)  Návrat na staré bělidlo
.
v odpovědi napište, ve kterém filmu byste ráda obsadila hlavní roli a proč.

Odpověď:

Mata Hari – úspěšná tanečnice orientálních (břišních) tanců, špiónka za 1. světové války, která dokonale ovládla hru žena versus muž a slabosti mužů využívala ve svůj prospěch za pomoci ženských zbraní.

A proč bych tuto roli měla získat právě já? Tančím orientální (břišní) tance jako ona , a vnitřně je mi blízký její naturel.

Hezký pozdrav posílá a hezké dny přeje Jarka Rockenschaubová

Porota hodnotila odpověď na 1. otázku 

—————————————————————————————


Ani v letošních prázdninových vedrech si naše soutěžící neodpočinou od povinností, které jim přináší Dáma roku 2018. Jejich dalším úkolem bude odpovědět na tři přiměřeně náročné otázky. Odpověďmi si mohou v blížícím se závěru soutěže vylepšit svoje postavení.

...další adeptka na titul ,,Dáma roku 2018″ také pózovala před fotoaparátem, čelila otázkám od personalistky a na závěr se předvedla ve své módní přehlídce.Video zde :