BOJOVNÍK – DVOJTÝŽDENNÍK SR

Predsedníčka Základnej organizácie SZPB č. 9 v Bratislave Tereza Szabová-Kornošová sa stala Prvou VICEMISSIS EUROBABIČKA 2011.

Šiesty ročník súťaže MISSIS EUROBABIČKA 2011 Českej a Slovenskej republiky sa konal v Lázních Poděbrady 22. októbra. Informácie o súťaži našla Tereza Szabová-Kornošová na internete a rozhodla sa prihlásiť. Potom ju už čakal kasting v Brne. „Podmienkou bolo porozprávať vtip a voľný program,“ prezradila Bojovníku slovenská Eurobabička, ktorá si do Brna zobrala so sebou aj bábky, pretože je bábkarka a ako tvrdí, s nimi sa vie najlepšie vyjadrovať. „Boli nadšení a povedali, že ma pozvú do semifi nále, čo sa aj uskutočnilo 10. septembra.

Postupne absolvovala všetky časti súťaže, až sa dostala do fi nále. Finalistky si museli pripraviť nový program – vtip v trvaní jednej minúty a voľný program. „Zvolila som si zumba tanec s bábkou v červenej sukni. Ja som bola oblečená v červených šatách,“ priblížila Tereza Szabová-Kornošová. Po voľnom programe nasledovala „záludná“ otázka vnučky. Aj tu sa slovenská bábkarka parádne vynašla. Na otázku: „Babi, šéf ma pozval na večeru, mám k nim ísť?“ odpovedala spevom a pomohla si melódiou z Predanej nevesty: „Mé milé dítě, oklamal by tě. Jenom by si brnknul a pak by ti frnknul. Rozmysli si Mařenko, rozmysli. Znám jednu dívku, mala dukáty a bambíno a bambíno získala na párty. Rozmysli si Mařenko, rozmysli.“

Za druhé miesto dostala Tereza Szabová-Kornošová brúsenú krištáľovú vázu s nápisom Vicemisiss Eurobabička 2011. „Vedela som, že v tejto súťaži nejde o peniaze, ale o to, aby sme sa my, babičky, trochu zaktivizovali, zapojili svoju fantáziu a priniesli radosť sebe aj iným. Bola to taká veselá šou,“ zhodnotila.

V tohtoročnej súťaži MISSIS EUROBABIČKA 2011 bolo prihlásených vyše 500 starých mám, Slovenskú republiku reprezentovali len dve. Redakcia Bojovníka aj touto cestou blahoželá Prvej VICEMISSIS EUROBABIČKE 2011 Tereze Szabovej-Kornošovej.

Originál článku v časopise Bojovník si můžete prohlédnout zde: Bojovník 24/2011

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *