Další představujeme

Motto: Hranický senior se nenudí!

Klub seniorů Hranice má dlouholetou tradici, ale k výraznému zlepšení činnosti došlo s příchodem nového vedení v roce 2004. Ve městě s necelými 19 tisíci obyvateli má Klub 615 registrovaných členů, což je 10x více než před 10 lety. Členů každým rokem přibývá; důvodem je nejen zvyšující se počet aktivních seniorů, kteří chtějí plnohodnotně žít i ve zralém věku, ale hlavně pestrá nabídka kulturních, sportovních, vzdělávacích a společenských aktivit, které Klub seniorů Hranice pro své členy připravuje.

Práci Klubu zajišťují 2 vedoucí (seniorky), s přípravou a organizací akcí pomáhá 11členný výbor. Podstatné je, že veškerou činnost si organizují senioři sami, nejsme odkázáni na pomoc profesionálních odborných pracovníků a oficiálních institucí.

Město Hranice vytváří pro činnost Klubu seniorů velmi dobré materiální podmínky – prostory pro klubovou činnost v budově Na Náspech 57 byly v letošním roce zrekonstruovány, přibyla venkovní terasa a nová tělocvična s hygienickým zázemím. Zde se členové KS Hranice setkávají a zde se také uskutečňují pravidelné týdenní aktivity:

1x jóga, 5x zdravotní cvičení, 4x stolní tenis, kurzy (3x angličtina, 1x němčina, 1x práce s PC), křížovky, Zpívání pro radost. Mimo to zde pořádáme přednášky a besedy, nabízíme výtvarné a rukodělné činnosti. Další pravidelné týdenní aktivity speciálně pro seniory jsou zajištěny v místních sportovních zařízeních (Spinning, Zumba, BOSU, plavání).

Klub pořádá každoročně týdenní rekondiční pobyt na horách, jednodenní i vícedenní zájezdy za poznáním ČR i zahraničí, zájezdy do divadel. Podstatná část činnosti Klubu je zaměřena na sport a aktivní pobyt v přírodě – pěší turistiku, výlety na kolech i běžkách, zkoušíme pétanque i golf. Podrobněji viz příloha Přehled činnosti v r. 2013, která bohatou činnost dokládá – kromě pravidelných týdenních aktivit se vloni uskutečnilo 60 jednorázových akcí.

Vše je zdokumentováno v kronikách, fotografie z akcí jsou spolu s jinými informacemi zveřejněny na klubových internetových stránkách, které si v rámci webu města Klub seniorů Hranice spravuje: http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany//klub-senioru-hranice/

Tyto stránky současně přispívají k vyšší informovanosti o seniorech a jejich potřebách.

KS Hranice se také zapojil do projektu Senzační senioři a přihlásil se mezi Kluby SENSEN, protože se rádi podělíme o bohaté zkušenosti a náměty pro činnost –

http://klub-senioru-hranice.sensen.cz/uvodni-stranka/

Velký počet členů Klubu seniorů Hranice a jejich obrovský zájem o akce dokazují, že nabídka je pestrá, zajímavá a poutavá, každý si pro sebe něco najde. Důležité je i to, že v prostorách Klubu nacházejí senioři místo pro společná setkávání, posezení a popovídání. Atmosféra zde i na všech společných akcích je vždy pohodová, optimistická a přátelská. Členové Klubu nejsou jen pasivními konzumenty připraveného programu, iniciativně přicházejí s nápady, pomáhají při přípravě a organizaci jednotlivých akcí, při činnostech spojených s provozem Klubu. Důkazem je i letošní obrovské zapojení do prací souvisejících s vystěhováním před rekonstrukcí a následném úklidu, stěhování a zprovoznění klubových prostor.

Klub seniorů Hranice poskytuje svým členům spoustu kvalitních nabídek pro všestrannou zájmovou činnost a společenské kontakty. Svou činností tak podporuje zdravý životní styl po stránce fyzické, psychické i sociální, pomáhá svým členům žít zdravý, aktivní, plnohodnotný a spokojený život i ve vyšším věku.

 1. […] 10. Další představujeme – Klub seniorů […]

 2. Blanka Hlaváčková napsal:

  Báječný klub pro aktivní lidičky

 3. Vladimír Sedlák napsal:

  Klobouk dolů před organizátory.

 4. Fornůsková Jarmila napsal:

  Senioři jakéhokoliv věku se v Hranicích nemají šanci nudit – pokud využívají program Klubu seniorů. Všem, kdo se podílejí na organizaci a pořádaní akcí velký dík a hodně šťastných nápadů!

 5. […] 10. Další představujeme –  Klub seniorů – Klub seniorů – […]

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *