Další představujeme

I když víme, že dobře fungujících klubů či organizací seniorů je v ČR mnoho a pracují především pro radost a dobro svých členů bez honosení se svými výsledky, přesto bych chtěla všem našim členům Klubu seniorů Skřivany poděkovat za jejich věrnost klubu a těm, kteří připravují a zajišťují naše akce, čemuž věnují mnoho svého času tím, že je přihlásím do výše uvedeného projektu.

Náš Klub seniorů začal pracovat v roce 1999 s jasnými cíli své práce, které jsou dodnes dodržovány. Založili jsme hned v počátku pěvecký, tělovýchovný kroužek a kroužek šikovných rukou, které se scházejí pravidelně týden co týden. Smyslem bylo především podpořit mentální i tělesné aktivity našich seniorů vždy s nějakým jasným cílem. A tím byla příprava celovečerních programů pro všechny naše čtyři každoroční velké akce, kdy se ve Skřivanech scházejí i senioři z okolních i vzdálenějších obcí. Kromě toho by nebylo v našich finančních silách vždy zajišťovat objednané placené programy. V souladu s našimi nacvičenými programy si zveme např. potomky skladatelů, z jejichž tvorby je sestaven program (př. písně pana Vejvody, pana Vacka – jejich synové nám vyprávěli o jejich životě, k písním z Krkonoš přidala své krásné vyprávění spisovatelka PhMr. Marie Kubátová atd.) Ze všech našich akcí máme videozáznamy, které nejen dokumentují naši práci, ale jsou i vzpomínkou na ty seniory, kteří nás navždy opustili.

Kromě toho jsou v každém měsíci plánovány přednášky na různá témata – zdravotnické, cestovatelské, zahradnické, včelařské, myslivecké, besedy s policisty apod. Navštěvujeme divadla, výstavy podle aktuální nabídky a nejméně 3 x ročně organizujeme výlety především po památkách a zajímavostech našeho kraje. Ve třech bězích probíhala Skřivanská univerzita 3. věku, jejímž tématem bylo poznávání Prahy, její historické budovy, muzea, Národní galerie atd.

Pro informovanost našich seniorů a to zejména těch, kteří se pro zdravotní problémy ne vždy mohou zúčastňovat akcí vydáváme 3 – 4 x za rok občasník OKNO (Otázky, Klípky, Novinky, Odpovědi), který mívá až 40 stran a značně podporuje účast našich členů na všech akcích, protože jsou o programech dostatečně informováni (můžeme též doložit).

Za opravdovou zkoušku ochoty, vstřícnosti a schopnosti považuji jejich významnou pomoc při organizaci I. Sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje v r. 2013, kterých se zúčastnilo 268 sportovců z celého kraje, kteří soutěžili v 10 disciplinách (3 týmových a 7 individuálních), které jsme se rozhodli znovu opakovat za podpory Krajského úřadu a Obecního úřadu, ale tentokrát již ve 12 disciplinách (4 týmové a 8 individuálních) za účasti 300 sportovců – seniorů. Letos v únoru se 25 seniorů zúčastní Zimních sportovních her seniorů v N. Pace. V současné době připravujeme program pro únorovou akci „Masopustní veselí“ s přehlídkou modelů 20.- 40. let minulého století, jejíž součástí budou i modely prádla, vesnického oblečení, „volnočasových aktivit“ té doby apod. Náš celoroční program můžeme též na požádání předložit.

Soustavně spolupracujeme s naším Obecním úřadem, ostatními dobrovolnými organizacemi v obci a hlavně s Mateřskou a Základní školou ve Skřivanech – ty jsou vždy součástí našich programů v rámci mezigenerační solidarity.

  1. […] 12. Další představujeme – Klub seniorů při Obecním úřadu Skřivany […]

  2. […] 7.  12. Další představujeme …………….Klub seniorů – Skřivany […]

  3. Karel P ř i b y l napsal:

    Činnost Klubu seniorů ve Skřivanech znám velmi důvěrně. Od jeho založení jsem se svým synem po dobu deseti let vyhrával na všech jeho akcích, určité období jsem vedl jeho pěvecký kroužek a společně s Václavem Ondráčkem jsme vytvořili několik písní s místní tématikou. Souboru moc fandím, i když v posledních letech se aktivně do činnosti nemohu zapojit, protože bydlím v Hradci Králové

  4. Pavel Svoboda napsal:

    Ten klub je neskutečný! Čím vším se dokáží bavit, jaké „blbiny“ vymyslí, to je fajn! To přeci nemohou být staří lidé! Takže: jacípak senioři! Junáci to jsou!

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *