Další představujeme

Klub seniorů pracovníků ve školství Jeseník Dovolte, abychom se představili. Je nás 72 kamarádů, jsme mladí vznikem (r. 1986), bohatší věkem (5348 let) a nejbohatší ne výší důchodů, ale společně prožitými zážitky. Navštěvujeme Akademii i Univerzitu III. věku, přednášky, koncerty, vernisáže, tanečky pro seniory s živou kapelou, máme divadelní předplatné, zpíváme v pěveckém sboru „Jesen“, … Continue Reading